Областна дирекция земеделие благоевград контакти

Дата на публикация: 24.11.2018

Публикувани ли са в Интернет страницата програми за развитие? Има ли данни на Интернет страницата за датата на създаване на информация или приемане на акта?

Има ли данни на Интернет страницата за датата на приключване на общественото обсъждане? Има ли предвидена секция - информация, предоставена повече от три пъти по заявления за достъп?

Публикуван ли е списъка на подалите декларации за конфликт на интереси чл. Има ли списък на нормативните актове: Публикувана ли е информация за нормативите за разходите за предоставяне на достъп до информация? Има ли в Интернет страницата регистър за обяви на обществени поръчки?

Има ли данни на Интернет страницата за датата на публикуване на решението. Моля посочете годината на публикуваните отчети по ЗДОИ. Има ли данни на Интернет страницата за датата на публикуване на решението.

Има ли областна дирекция земеделие благоевград контакти на Интернет страницата за датата на публикуване на решението. Има ли данни на Интернет страницата за датата на публикуване на решението.

  • Има ли в него данни за направени откази? Публикувани ли са наименованието, адреса, телефона и работното време на звеното в съответната администрация, за контакти с граждани?
  • Публикувани ли са в Интернет страницата годишни финансови отчети на институцията? Публикувана ли е информация за нормативите за разходите за предоставяне на достъп до информация?

Министерство на земеделието, храните и горите

Бюджетна и финансова прозрачност и интегритет. Има ли данни на Интернет страницата за датата на приемане на акта?

Публикувани ли са в Интернет тримесечните отчети за изпълнението на бюджетите? Изпълнение на задълженията по закон за достъп до информация. Публикувани ли са вътрешни правила, свързани с предоставянето на административни услуги? Представена ли е структура на администрацията органограма?

  • Къде намерихте секцията "Достъп до информация"? Публикувана ли е информация за звеното в съответната администрация, което отговаря за приемането на заявленията за достъп до обществена информация?
  • Има ли данни на Интернет страницата за датата на сключване на допълнителното споразумение?

Има ли списък на нормативните актове: Институцията е първостепенен разпоредител с бюджет. Има ли отделен текст-описание на регистрите и базите данни, които предоставя институцията. Има ли отделен текст-описание на регистрите и базите данни, които поддържа институцията, областна дирекция земеделие благоевград контакти. Има ли списък на нормативните актове: Институцията е първостепенен разпоредител с бюджет. Публикувани ли са в Интернет страницата отчети за дейността.

Държавен фонд "Земеделие"

Има ли публикувани вътрешните правила относно достъпа до информация? Блог Новини Видео Контакти. Публикувани ли са в Интернет тримесечните отчети за изпълнението на бюджетите?

Областна дирекция земеделие благоевград контакти в Интернет на основата на други задължения. Публикувана ли е информация за нормативите за разходите за предоставяне на достъп до информация! Публикувани ли са в Интернет страницата сключени договори за обществени поръчки на институцията. Публикувани ли са в Интернет страницата сключени договори за обществени поръчки на институцията.

Публикувана ли е информация за нормативите за разходите за предоставяне на достъп до информация.

Публикувани ли са в Интернет страницата програми и стратегии за развитие? Има ли данни на Интернет страницата за датата на публикуване на документациите? Институцията е първостепенен разпоредител с бюджет?

Изпълнение на задълженията по закон за достъп до информация.

Има ли данни на Интернет страницата за датата на публикуване на документациите? Публикувана ли е в Интернет страницата информация по чл. Има ли обяви за продажба на селскостопански животни на Интернет страницата за датата на публикуване на документациите.

Има ли данни на Интернет страницата за датата на публикуване на документациите, областна дирекция земеделие благоевград контакти.

Има ли публикуван текст за реда за достъп до публичните регистри, които поддържа тази администрация.

Има ли данни на Интернет страницата за датата на публикуване на документациите. Има ли данни на Областна дирекция земеделие благоевград контакти страницата за датата на публикуване на информация. Има ли в него данни за постъпили заявления. Публикувана ли е в Интернет страницата информация по чл!

Публикуван ли е доклада, съответно мотивите за проектите за нормативни актове? Публикувани ли са в web страницата самите декларации за конфликт на интереси? Има ли данни на Интернет страницата за датата на създаване на информация или приемане на акта?

Публикуван ли е годишен отчет по изпълнението на ЗДОИ?

Има ли данни на Интернет страницата за датата на поканите до определени лица. Има ли данни на Интернет страницата за датата на приключване на общественото обсъждане. Има ли данни на Интернет страницата за датата на приключване на общественото обсъждане.

Препоръчваме ви да прочетете:

  1. Маринчо
    25.11.2018 в 19:05
    Публикувани ли са в Интернет ежемесечните отчети за изпълнението на бюджетите?

Добавете коментар

Преди публикуването на сайта коментарът ви ще бъде изпратен на модератор.