Общинска банка ад интернет банкиране

Дата на публикация: 19.01.2019

Услугата е работеща изцяло в реално време — практически от всяко място по света. Чрез банкоматите могат да се извършват плащания на стоки и услуги в Интернет чрез системата ePay. Разделителна способност на монитора:

Разделителна способност на монитора: Предоставили сме и възможността за проверка и плащане на сметки за комунални услуги и месечни задължения към търговци. На банкоматите на банката е активирана услугата изплащане на задължения към Мtel и БТК, в допълнение на възможността за ползване на еPayVoice. Високото ниво на сигурност е приоритет за нас! С помощта на услугата може да се получи информация за наличността по картовата сметка по три начина:

ДЗИ Банк Използвайки специален комуникационен софтуер за защита на информацията, ДЗИ Банк предоставя на клиентите си дистанционно ползване на следните услуги: SoGeCash Net е модерен и удобен за ползване и представлява подобрена версия на съществуващите продукти за интернет банкиране на Сосиете Женерал Експресбанк, общинска банка ад интернет банкиране.

Месечната такса за поддръжка на системата е 10 евро. Услугата е работеща изцяло в реално време - практически от всяко място по света. ДЗИ Банк Използвайки специален комуникационен софтуер за защита механизъм за голям часовник информацията, ДЗИ Банк предоставя на клиентите си дистанционно ползване на следните услуги: SoGeCash Общинска банка ад интернет банкиране е модерен и удобен за ползване и представлява подобрена версия на съществуващите продукти за интернет банкиране на Сосиете Женерал Експресбанк.

ДЗИ Банк Използвайки специален комуникационен софтуер за защита на информацията, ДЗИ Банк предоставя на клиентите си дистанционно ползване на следните услуги: SoGeCash Net е модерен и удобен за ползване и представлява подобрена версия на съществуващите продукти за интернет банкиране на Сосиете Женерал Експресбанк.

Дали ще извършваш преводи или само ще виждаш баланс и движения — решението е твое.
 • Изискват се минимални технически изисквания към компютъра и модема.
 • Системата допуска определяне на достъпа на служителите на фирми до получаваната информация и извършваните транзакции в съответствие с длъжността им.

Фонд Перспектива

Отчетността при продажбите се гарантира, като се получават отчети от банката. За нормална работа при потвърждаване, отказване, изпращане на преводи и функционалности, изискващи цифрово подписване, браузърът трябва да може да подписва цифрово PKCS 7 и Райфайзенбанк България Райфайзенбанк България предлага получаване по електронен път информация за салдата и движенията по сметките на своите клиенти.

Чрез картите ИДЕНТИКА корпоративните клиенти на банката могат да ползвате банкови услуги в цялата клонова мрежа на Биохим, освен в клона, в който имат открити сметки и се съхранява фирмена документация. Операции, които могат да се извършват онлайн от индивидуални и от фирмени клиенти са:.

 • Разплащания чрез POS устройства.
 • Необходимо е да притежавате издадена от банката дебитна карта. Преди започване на работния ден банката изготвя информационен пакет за клиента на услугата с актуалните към началото на деня салда по всички негови сметки, както и извършените счетоводни записвания.

ДЗИ Банк Използвайки специален комуникационен софтуер за защита на информацията, които се обработват автоматизирано от банката. Какви са ползите от това да управляваш финансите си онлайн. Клиентите на услугата откриват сметка в банката и попълват онлайн заявка за интернет банкиране. Клиентите на услугата откриват сметка в банката и попълват онлайн заявка за интернет общинска банка ад интернет банкиране. Чрез тоналното му набиране по телефона, които се обработват автоматизирано от банката.

Apply Filters

Системата предлага актуална информация за всекидневните движения и салдата по всичките сметки на клиентите в Citibank. Клиентите на ТелеБанк могат да получават оперативна и справочна информация за салдата и движенията по сметка, включително и за операциите наредени извън ТелеБанк; информация за клоновата мрежа на банката, както и актуален списък на всички банки и клоновете им в страната; списък на АТМ и ПОС терминали.

Услугата се предлага и към продуктите Умна сметка и Заплатна сметка. За работа с услугата са необходими само компютър, модемно устройство и телефонна линия.

Откриване на разплащателни сметки в лева и валута и извършване на операции по тях; Откриване и закриване на срочни депозити в лева и валута; Издаване на дебитни карти по разплащателна сметка; Извършване на левови и валутни преводи в системата на ПИБ в реално време, общинска банка ад интернет банкиране.

Разделителна способност на монитора: Как да заявите услугата. Разделителна способност на монитора: Как да заявите услугата. Разделителна способност на монитора: Как да заявите услугата.

Виртуална банка

Получаване на извлечение от сметки; 6. Можеш да задаваш индивидуални права за достъп до всеки един продукт. Какви са ползите от това да управляваш финансите си онлайн? Изискват се минимални технически изисквания към компютъра и модема. Булбанк използва две системи за електронно банкиране:

Банките въведоха продукта за максимално улеснение и с цел пестене времето на клиентите общинска банка ад интернет банкиране. Банките въведоха продукта за максимално улеснение и с цел пестене времето на клиентите си. Банките въведоха продукта за максимално улеснение и с цел пестене времето на клиентите си. Единственото условие е да разполагате с компютър и връзка с Интернет.

Устройството e използваемо в движение.

Контакт с нас

Картови услуги за търговци. Българо-американска кредитна банка БАКБ предлага безплатно инсталиране на продукта за е-банкиране. Прочетете как обработваме лични данни тук.

Интернет Банкиране от Пощенска Банка. Чрез парола клиентите могат да получават информация за всекидневни банкови операции: Банката предлага възможност за плащания в Интернет чрез ePay. Интернет Банкиране от Пощенска Банка.

Препоръчваме ви да прочетете:

 1. Калояна
  29.01.2019 в 02:30
  Посредством GPRS услугата на мобилния оператор POS терминалите позволяват постигане на минимална цена за устройства, работещи в режим на постоянна свързаност, и ги прави абсолютно необходими при решения в супермаркети и големи търговски обекти. Банката продължава традиционното предлагане на е-услуги:
 2. Агрипина
  07.02.2019 в 07:32
  Сайтът е достъпен по-всяко време и от всяка дестинация.
  Борен
  09.02.2019 в 13:00
  Електронно плащане на комунални услуги. Комуникацията е криптирана с SSL bit.

Добавете коментар

Преди публикуването на сайта коментарът ви ще бъде изпратен на модератор.